נתיב יעוץ

נתיב יעוץ

מרכז עזריאלי מגדל עגול קומה 23, ת"א Nativ, Azrieli Center, Tower 1, Tel-Aviv
קבל מידע אודות זכיינות בנתיב יעוץ

לקבלת פרטים נוספים וקביעת ייעוץ חינם, יש למלא את הפרטים בטופס שלהלן - ולשלוח אלינו.

:
:
:
:
...Loading...

יעוץ פיננסי:

חברת נתיב יעוץ הינה חברה אשר התגבשה ונולדה מהמפגש המרתק של בנקאים לשעבר, כלכלנים ויועצים פיננסיים. חברת נתיב יעוץ מתמחה במינוף עסקים קטנים עד בינוניים ברמה הפיננסית ובעיקר בייעול העבודה מול הבנקים, תוך ניצול נכון של האפשרויות שאלו האחרונים מעמידים.

 

פיתוח עסקי:

מטרתה של חברת נתיב יעוץ הינה פיתוחם העסקי היעיל והנבון, כמו גם המניב של החברה או העסק. האמצעים להשגת מטרה זו, כמו גם שירותי החברה השונים, הינם גיוס כספים, מתן תחזית עסקית, שיפור וייעול העבודה מול הבנקים השונים וייצוג החברה מולם, שיפור וייעול ההתנהלות הפיננסית ותזרימי המזומנים ומתן פתרונות מימון לרבות גיוס אשראי.

 

גיוס אשראי:

בתחום גיוס האשראי מציעה חברת נתיב ייעוץ אשראי ממקורות בנקאים, כמו כן ממקורות חוץ בנקאיים ומקרנות אשראי לחברות, מטעם המדינה או ממקורות שונים.

 

תוכנות וכלים מקצועיים:

יועצי חברת נתיב יעוץ מסתייעים בתוכנות הרלוונטיות ובכלים מקצועיים למיצוי מקסימאלי של מסגרות אשראי פוטנציאליות ולהוזלת עלויות באופן משמעותי.

 

מסגרת אשראי:

חברת נתיב יעוץ מרכיבה מסגרת אשראי המתאימה לצרכי העסק או החברה מתוך מטרה להוזיל ולהפחית את העלויות הבנקאיות, תוך כדי פיצול הפעילות הבנקאית ומיצוי האפשרויות הפיננסיות אשר אלו מציעים, כמו גם שימוש בגיוס אשראי ממקורות חוץ בנקאיים למען בניית תכנית עסקית מסודרת ומניבה המנצלת נכונה את כל מרכיביה.

 

הסיבות לגיוס אשראי:

גיוס אשראי לעסק או לחברה יתכן במקרים שונים, כאשר העיקריים והמקובלים שבהם הינם, הצורך בהשקעה למען הרחבת החברה או פיתוחה, הקמתה של חברה חדשה או עסק חדש ויזמות עסקית חדשה, שיפור תזרים המזומנים, סיוע להון חוזר ומינוף כלכלי.

 

מקור חוץ בנקאי:

אחד ממקורות האשראי החוץ בנקאיים הרלוונטיים היום הינה קרן להלוואות בערבות המדינה. מטרות הקרן הן שתיים והיא מחולקת לשני מסלולי סיוע בהתאמה – סיוע ומינוף כלכלי לעסקים אשר נקלעו לקשיים, עזרה בהקמת עסק חדש ויוזמות חדשות ברמת העסקים הקטנים והבינוניים או למטרת הרחבתם.

 

שרותי החברה:

חברת נתיב יעוץ מציעה את שירותיהם של טובי הכלכלנים, אשר חברו יחד להעניק שירות פיננסי מן השורה הראשונה לחברות ועסקים קטנים עד בינוניים. יועצי נתיב יעניקו לחברות תחזיות כלכליות, אסטרטגיות פיננסיות ברות יישום ומניבות, ייצוג אל מול הבנקים וייעול העבודה מולם, גיוס אשראי ממקורות בנקאיים וחוץ בנקאיים.

תנאי הזכיינות

מפת הגעה